“Mặt trời hôm nay vừa mới mọc, cần gì phải sầu não vì mặt trời đã lặn hôm qua.”

Next » Viết trích dẫn