Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.

Next » Viết trích dẫn