Trong bất cứ điều gì, thật sai lầm khi nghĩ rằng một người có thể thực hiện một hành động hoặc hành xử theo một cách nhất định một lần và không còn nữa. (Sai lầm của những người nói: “Hãy để chúng tôi làm nô lệ và tiết kiệm từng xu cho đến khi chúng tôi ba mươi, sau đó chúng tôi sẽ tận hưởng bản thân mình.” Ở tuổi ba mươi, họ sẽ bị thu hút bởi sự hám lợi và làm việc chăm chỉ, và sẽ không bao giờ hưởng thụ được nữa. ……. Người ta làm được gì, người ta sẽ làm lại, quả thực có lẽ đã từng làm trong quá khứ xa xôi. Điều đau khổ trong cuộc sống là chính những quyết định của chúng ta đã ném chúng ta vào guồng quay này, dưới bánh xe đè bẹp chúng ta. (Sự thật là, ngay cả trước khi đưa ra những quyết định đó, chúng tôi đã đi theo hướng đó.) Một quyết định, một hành động, là những điềm báo không thể sai lầm về những gì chúng ta sẽ làm vào lúc khác, không phải vì bất kỳ lý do mơ hồ, thần bí, chiêm tinh nào mà vì chúng dẫn đến kết quả. từ một phản ứng tự động sẽ tự lặp lại.

Tái bút: Vì vậy, khi mọi người làm điều gì đó một lần, hãy chắc chắn rằng họ sẽ làm lại nhiều lần, đừng bao giờ quên điều đó

Next » Viết trích dẫn