Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.

Next » Viết trích dẫn

[HOT] +1000 sách + giáo trình + tài liệu Y KHOA miễn phí tại đây

[HOT] KEY OUTLINE VPN + Hướng Dẫn Sử Dụng : giúp đỡ quậu mùa Đứt Cáp