Trong bất cứ điều gì, thật sai lầm khi nghĩ rằng một người có thể thực hiện một hành động hoặc hành xử theo một cách nhất định một lần và không còn nữa. Những gì người ta làm, người ta sẽ làm lại, quả thực có lẽ đã từng làm trong quá khứ xa xôi. Điều đau khổ trong cuộc sống là chính những quyết định của chúng ta đã ném chúng ta vào guồng quay này, dưới bánh xe đè bẹp chúng ta. Sự thật là, ngay cả trước khi đưa ra những quyết định đó, chúng tôi đã đi theo hướng đó. Một quyết định, một hành động, là những điềm báo không thể sai lầm về những gì chúng ta sẽ làm vào lúc khác, không phải vì bất kỳ lý do mơ hồ, thần bí, chiêm tinh nào mà vì chúng là kết quả của một phản ứng tự động sẽ lặp lại chính nó.

Tái bút: Vì vậy, khi mọi người làm điều gì đó một lần, hãy chắc chắn rằng họ sẽ làm lại nhiều lần, đừng bao giờ quên điều đó.

Next » Viết trích dẫn

[HOT] +1000 sách + giáo trình + tài liệu Y KHOA miễn phí tại đây

[HOT] KEY OUTLINE VPN + Hướng Dẫn Sử Dụng : giúp đỡ quậu mùa Đứt Cáp