“Trời mưa rồi, hãy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và đừng để mình bị ướt mưa trong những ngày cầm ô một mình.”

Next » Viết trích dẫn