Định Dạng Ebook: Mobi

Ngày nay, các định dạng được sử dụng độc quyền trên các thiết bị Kindlenhư AZW3, KF8 và KFX… đều được phát triển dựa trên nền tảng của MOBI. Và trên thực tế, định dạng MOBI vẫn được hỗ trợ trực tiếp trên các thiết bị kindle.


Cách đọc sách ebook .mobi trên PC

Cách đọc file mobi trên điện thoại