Donate

1/ Mục đích : để duy trì lâu dài và nâng cấp website

2/ Hình thức

Paypal

https://www.paypal.me/vdanh

 

Momo

Donate

Donate qua tk ngân hàng số :

  • Số thẻ: 9704321112582465 (cho chuyển khoản nhanh)
  • Chủ tk: HO VAN DANH
  • Tên NH: VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank))
  • Chi nhánh: TP.HCM
  • Tỉnh/thành phố: TP.HCM
  • SWIFT: VPBKVNVX (chuyển tiền quốc tế)

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Blogs’s