Cuộc sống không có lạc thú nào hơn ngoài vượt qua gian khó, bước từng bước tiến tới thành công, lập nên những ước vọng mới và chứng kiến chúng được thỏa mãn.

Next » Viết trích dẫn

Kênh download ebook trên telegram :
https://t.me/tieudaoblog