Chuyên mục: Sách văn học tiểu thuyết

Trò Chơi Vương Quyền 5B: Trấn thủ thành Meereen - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh thức Rồng Thiêng - George R. R. Martin
39 Manh Mối tập 1: Mê Cung Xương - Rick Riordan
Trò Chơi Vương Quyền 4A: Tiệc Quạ Đen - George R. R. Martin
39 Manh Mối tập 2: Bí Mật của Mozart - Gordon Korman
Trò Chơi Vương Quyền 3C: Tử Hôn - George R. R. Martin
Nữ Thần Báo Tử Tập 1: Đoạt Hồn - Rachel Vincent
39 Manh Mối tập 3: Kẻ đánh cắp Thanh Gươm - Peter Lerangis
Trò Chơi Vương Quyền 3B: Nước mắt Sói Tuyết - George R. R. Martin
Các Anh Hùng Trên Đỉnh Olympus tập 5: Máu đỉnh Olympus - Rick Riordan