TÁC GIẢ

Bạn có thể CTRL F sau đó gõ tên tác giả để tìm kiếm trên máy tính - laptop.
Click vào tên Tác giả sẽ chuyển đến trang hiển thị tất cả những sách của tác giả đó.
Click vào nút thông tin tác giả sẽ xem được thông tin của tác giả.
Nhiều tác giả hơn