Tác Giả: Harvard School

Chưa có ảnh tác giả ...
Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Quản lý thời gian

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Quản lý Khủng hoảng

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Quản lý dự án lớn và nhỏ

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Kỹ năng thương lượng

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo