39 Manh Mối tập 5: Vòng Tròn Tuyệt Mật - Patrick Carman