Tác Giả: Paul Jennings

Chưa có ảnh tác giả ...
Sáu người bạn đồng hành Tập 1: Chú chó Kafi - Paul Jacques Bonzon
Sáu Người bạn đồng hành tập 35: Ma Trận - Paul Jacques Bonzon
Sáu người bạn đồng hành Tập 27: Bộ tóc giả màu đỏ - Paul Jacques Bonzon