Tag: 18+

Trò Chơi Vương Quyền 5B: Trấn thủ thành Meereen - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh thức Rồng Thiêng - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 4A: Tiệc Quạ Đen - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 3C: Tử Hôn - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 3B: Nước mắt Sói Tuyết - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 3A: Sự trở lại của Ngoại nhân - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 2B: Bảy Phụ Quốc - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 2A: Hậu duệ của Sư tử vàng - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 1B: Vua Phương Bắc - George R. R. Martin