Tag: Bộ sách Kinh doanh Harvard

Các kỹ năng quản lý hiệu quả bí quyết tuyển dụng và Đãi ngộ người tài Bí Quyết Tuyển Dụng và Đãi Ngộ Người Tài cac ky nang quan ly hieu qua 15
Các kỹ năng quản lý hiệu quả quyền lực tầm Ảnh hưởng và sức thuyết phục Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục cac ky nang quan ly hieu qua 13
Các kỹ năng quản lý hiệu quả quản lý tính sáng tạo & Đổi mới Quản Lý Tính Sáng Tạo & Đổi Mới cac ky nang quan ly hieu qua 11
Các kỹ năng quản lý hiệu quả quản lý thời gian (harvard) Quản lý thời gian cac ky nang quan ly hieu qua 12

Quản lý thời gian

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả quản lý sự thay Đổi và chuyển tiếp Quản Lý Sự Thay Đổi và Chuyển Tiếp cac ky nang quan ly hieu qua
Các kỹ năng quản lý hiệu quả quản lý khủng hoảng Quản lý Khủng hoảng cac ky nang quan ly hieu qua 9

Quản lý Khủng hoảng

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên cac ky nang quan ly hieu qua 8
Các kỹ năng quản lý hiệu quả kỹ năng thương lượng Kỹ năng thương lượng cac ky nang quan ly hieu qua 6

Kỹ năng thương lượng

Ngôn Ngữ :

Tháng Chín 4, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Các kỹ năng quản lý hiệu quả giao tiếp thương mại Giao tiếp thương mại cac ky nang quan ly hieu qua 4
Các kỹ năng quản lý hiệu quả chiến lược kinh doanh hiệu quả Chiến lược kinh doanh hiệu quả cac ky nang quan ly hieu qua 3