Sáu người bạn đồng hành Tập 1: Chú chó Kafi - Paul Jacques Bonzon