Tag: Giả tưởng

Trò Chơi Vương Quyền 5B: Trấn thủ thành Meereen - George R. R. Martin
Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh thức Rồng Thiêng - George R. R. Martin
39 Manh Mối tập 1: Mê Cung Xương - Rick Riordan
Trò Chơi Vương Quyền 4A: Tiệc Quạ Đen - George R. R. Martin
39 Manh Mối tập 2: Bí Mật của Mozart - Gordon Korman
Trò Chơi Vương Quyền 3C: Tử Hôn - George R. R. Martin