Bổn Vương Tưởng Lẳng Lặng (Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh)  Bổn Vương Tưởng Lẳng Lặng (Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh) bon vuong tuong lang lang bon vuong muon thanh tinh