Người Hùng Ý Tưởng Người Hùng Ý Tưởng nguoi hung u tuong paul allen