• Câu đối tết 2022
Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Tên sách: BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC (Hồi ký của Vũ Kỳ)

Tác giả: Vũ Kỳ, Thế Kỷ ghi

Số trang: 124

Xuất bản: 1999

NXB Chính trị quốc gia

Khổ 13x19cm

Giá tiền:

 

BacHovietdichuc1.00

Số hóa bởi ABBYY FineReader 11

Hiệu đính và đóng sách bởi Bún

Thư viện ebook (tve-4u.org)

Thời gian hoàn thành: tháng 3/2015

 

Xin thứ lỗi là mình không tìm ra đúng hình bìa sách từ internet, còn bản sách giấy thì bìa đã tơi tả rồi. Bạn đọc lưu ý năm XB và NXB của ấn bản kẻo nhầm nhé.

Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Bình luận đã bị đóng.


Lồng đèn tết


Ngàn
lần
như
ý
Vạn
sự
như

2022
Lồng đèn tết


Triệu
sự
bất
ngờ
Tỷ
lần
hạnh
phúc.
2022