Danh mục: Hồi Ký – Tùy Bút

Sách hồi ký là một thể loại văn học mà tác giả kể lại cuộc đời của mình hoặc một phần cuộc đời một cách cá nhân, thường dựa trên ký ức và sự kiện đã trải qua.

Nhớ rằng cuốn sách hồi ký thường chứa thông tin cá nhân và ký ức của tác giả, và nó có thể đưa ra góc nhìn độc đáo về cuộc sống và sự kiện đã trải qua.