• Câu đối tết 2022

Tác Giả: Thích Nhất Hạnh


Lồng đèn tết


Trai
gái
cười
vui
mừng
đón
Tết
2022
Lồng đèn tết


Trẻ
già
hoan
hỉ
đón
xuân
sang.
2022