Tác Giả: Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội và nhà hoạt động hòa bình người Việt Nam. Ông là người sáng lập tông phái Truyền thống Làng Mai và đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế, xuất gia vào năm 16 tuổi và bị lưu đày khỏi Việt Nam từ những năm 1960. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, ông đã sống lưu vong tại Pháp hơn 40 năm. Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân” và viết hơn 100 cuốn sách, trong số đó hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh.