• Câu đối tết 2022

Danh mục: Thể Thao – Nghệ Thuật


Lồng đèn tết


Già
trẻ
gái
trai
đều
khoái
Tết
2022
Lồng đèn tết


Cỏ
cây
hoa

cũng
mừng
xuân.
2022