• Câu đối tết 2022

Tác Giả: Trần Bạch Đằng


Lồng đèn tết


Cung
chúc
tân
xuân
phước
vĩnh
cửu
2022
Lồng đèn tết


Chúc
trong
gia
quyến
được
an
khương
2022