• Câu đối tết 2022

Tác Giả: Jeffery Deaver


Lồng đèn tết


Xuân
an
khang
đức
tài
như
ý
2022
Lồng đèn tết


Niên
thịnh
vượng
phúc
thọ

biên.
2022