Danh mục: Hiện Thực

“Sách hiện thực” không phải là một thể loại văn học cụ thể, mà là một cách để mô tả các tác phẩm văn học thể hiện cuộc sống và xã hội trong tình hình thực tế, thường tập trung vào cuộc sống hàng ngày, các vấn đề xã hội, và tình huống thực tế của con người.

Các tác phẩm văn học hiện thực thường tập trung vào sự thật, nội dung phong phú và phản ánh cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại hoặc trong các tình huống thực tế khác nhau.