Category: Marketing – Bán hàng

Tỷ Phú Bán Giày

Tỷ Phú Bán Giày

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu Công Ty
Ngành PR Việt Nam

Ngành PR Việt Nam

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Đọc Vị Khách Hàng

Đọc Vị Khách Hàng

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền
Hoạch Định Chiến Lược Marketing Hiệu Quả
PR Từ Chưa Biết Đến Chuyên Gia PR Từ Chưa Biết Đến Chuyên Gia
PR – Lý Luận Và Ứng Dụng PR – Lý Luận Và Ứng Dụng
Phong Cách Bán Hàng Zig Ziglar Phong Cách Bán Hàng Zig Ziglar

Phong Cách Bán Hàng Zig Ziglar

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Marketing Đương Đại Marketing Đương Đại

Marketing Đương Đại

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định

Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Cẩm Nang Bán Hàng

Cẩm Nang Bán Hàng

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Hai 5, 2020 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo