Tác Giả: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần

Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu của học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.

Sinh: 15 tháng 7, 1907, Mỹ Tho
Mất: 1998
Trang Tử Nam Hoa Kinh - Thu Giang
Cái dũng của thánh nhân
chu dich huyen giai
Dịch học tinh hoa Nguyễn Duy Cần
Đạo Đức Kinh - Thu Giang
Lão Tử tinh hoa Thu Giang
Một nghệ thuật sống
Phật Học Tinh Hoa - Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Thanh Dạ Văn Chung - Thu Giang
Thuật Tư Tưởng - Thu Giang