Lê Minh Quốc

Lê Minh Quốc Sinh 1959 tại Thành phố Đà Nẵng; 1977 – 1983 đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Kampuchia; 1984 – 1987 học Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Tp.HCM; từ 1988 đến nay công tác tại báo Phụ Nữ TP.HCM (188 Lý Chính Thắng Q.3). Hiện nay, trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Phụ Nữ TP.HCM.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo TP.HCM.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2001); Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.