Danh mục: Danh Nhân

Thể loại sách về danh nhân là một loại tài liệu hoặc tiểu sử tập trung vào cuộc đời, thành tựu và vai trò của các người nổi tiếng trong lịch sử. Các cuốn sách này thường tập trung vào việc nêu bật các đóng góp và ảnh hưởng của những người này đối với xã hội, văn hóa, khoa học, hoặc lĩnh vực khác.

Các cuốn sách về danh nhân thường giúp người đọc hiểu rõ hơn về những con người nổi tiếng, tư duy của họ, và tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới.