• Câu đối tết 2022
Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Khổng Tử Và Luận Ngữ

NXB Văn Học 2003

Nguyễn Hiến Lê

550 Trang

Bộ Luận ngữ đứng đầu trong Tứ thư(…) tất cả các học giả từ xưa đến nay đều coi nó là kinh của Khổng giáo cũng như Đạo đức kinh của Lão giáo. Nó còn chép rất trung thực tư tưởng của Khổng Tử (…). Do đó, muốn tìm hiểu học thuyết của Khổng Tử thì phải cǎn cứ hết vào Luận ngữ

Cuốn sách có các nội dung chính như sau:

Chương 1: Từ Nghiêu Thuấn tới Khổng Tử

Chương 2: Khổng Tử- Đời sống

Chương 3: Con người

Chương 4: Môn sinh

Chương 5: Tư tưởng chính trị

Chương 6: Chính sách trị dân

Chương 7: Đạo làm người

Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Bình luận đã bị đóng.


Lồng đèn tết


Tân
niên
lai
đáo
đa
phú
quý
2022
Lồng đèn tết


Xuân
đến
an
khương
vạn
thọ
tường.
2022