Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Đại Cương Triết Học Trung Quốc (Bộ 2 Tập)

Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập ở nước ta đang được đẩy mạnh, trong đó vai trò của công tác lý luận nói chung và của triết học nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng.

Nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực triết học. Bộ sách Đại Cương Triết Học Trung Quốc ra đời. Cuốn sách nói về lịch sử triết học Trung Quốc – một quốc gia có lịch sử lạu đời và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Bình luận đã bị đóng.