Trần Mặc là một nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Bắc Kinh, từng có nhiều sách bàn về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Tác giả đã chọn 52 trong số rất nhiều nhân vật trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung có lẽ theo cảm xúc của mình. Nên có một số nhân vật được nói tới, nhưng đối với đa số độc giả lại ít nhớ. Ngược lại có nhân vật độc giả quan tâm thì không được ông nhắc đến. Dầu sao, đọc để biết thêm về tính cách các nhân vật của Kim Dung, theo quan điểm Trần Mặc cũng là điều thú vị.

Nhân vật Nam chính trong các truyện:

 1. Trần Gia Lạc: Thư kiếm ân cừu lục
 2. Viên Thừa Chí: Bích huyết kiếm
 3. Quách Tĩnh: Anh hùng xạ điêu
 4. Dương Quá: Thần điêu đại hiệp
 5. Miêu Nhân Phượng: Tuyết sơn phi hồ, Phi hồ ngoại truyện
 6. Hồ Phỉ: Tuyết sơn phi hồ, Phi hồ ngoại truyện
 7. Trương Vô Kỵ: Ỷ Thiên Đồ Long ký
 8. Địch Vân: Liên thành quyết
 9. Tiêu Phong: Thiên long bát bộ
 10. Đoàn Dự: Thiên long bát bộ
 11. Hư Trúc: Thiên long bát bộ
 12. Thạch Phá Thiên: Hiệp khách hành
 13. Lệnh Hồ Xung: Tiếu ngạo giang hồ
 14. Vi Tiểu Bảo: Lộc đỉnh ký.

Các nhân vật nam mà Kim Dung yêu thích: Lệnh Hồ Xung, Tiêu Phong, Quách Tĩnh, Dương Quá, Đoàn Dự, Trương Vô Kỵ, Phong Thanh Dương, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông.[13]

Nhân vật nữ chính trong các truyện:

 1. Hương Hương công chúa: Thư kiếm ân cừu lục
 2. Hoắc Thanh Đồng: Thư kiếm ân cừu lục
 3. Lý Nguyên Chỉ: Thư kiếm ân cừu lục
 4. Hạ Thanh Thanh: Bích huyết kiếm
 5. A Cửu (Trường Bình công chúa): Bích huyết kiếm
 6. Hoàng Dung: Anh hùng xạ điêu
 7. Tiểu Long Nữ: Thần điêu đại hiệp
 8. Viên Tử Y: Phi hồ ngoại truyện, Tuyết sơn phi hồ
 9. Trình Linh Tố: Phi hồ ngoại truyện, Tuyết sơn phi hồ
 10. Miêu Nhược Lan: Tuyết sơn phi hồ
 11. Triệu Mẫn: Ỷ Thiên Đồ Long ký
 12. Chu Chỉ Nhược: Ỷ Thiên Đồ Long ký
 13. Thích Phương: Liên thành Quyết
 14. Thủy Sinh: Liên thành Quyết
 15. A Châu: Thiên long bát bộ
 16. A Tử: Thiên long bát bộ
 17. Vương Ngữ Yên: Thiên long bát bộ
 18. Mộc Uyển Thanh: Thiên long bát bộ
 19. Tiêu Trung Tuệ: Uyên ương đao
 20. Lý Văn Tú: Bạch mã khiếu tây phong
 21. Đinh Đang: Hiệp khách hành
 22. A Tú: Hiệp khách hành
 23. A Thanh: Việt Nữ kiếm
 24. Nhậm Doanh Doanh: Tiếu ngạo giang hồ
 25. Nhạc Linh San: Tiếu ngạo giang hồ
 26. Song Nhi: Lộc Đỉnh ký
 27. Tô Thuyên: Lộc Đỉnh ký
 28. Kiến Ninh công chúa: Lộc Đỉnh ký
 29. A Kha: Lộc Đỉnh ký

Các nhân vật nữ mà Kim Dung yêu thích: Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Trình Linh Tố, Lạc Băng, A Cửu, Hà Thiết Thủ, Lam Phượng Hoàng.[13]

Các nhân vật nữ mà Kim Dung xem là người vợ lý tưởng: Nhậm Doanh Doanh, Triệu Mẫn, A Châu, Tăng Nhu, Chu Chỉ Nhược.[13]

Các nhân vật nữ mà Kim Dung nguyện suốt đời yêu thương và bảo vệ: Quách Tương, Tiểu Chiêu, Nghi Lâm, Song Nhi, A Bích, A Cửu, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, Cam Bảo Bảo[13]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *