Đăng Ebook

Đăng Ebook

LƯU Ý

Sách bạn đăng lên Blog đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận chia sẻ nó một cách miễn phí, vì vậy ebook bạn úp lên đây sẽ được người khác tải miễn phí mà không cần bất kỳ sự chấp thuận nào từ phía bạn.

Vì đây là nơi chia sẻ miễn phí nên chúng tôi không lấy bất kỳ thông tin nào của bạn, không tính điểm cho bạn khi đăng sách, và cũng KHÔNG bắt người khác phải bất kỳ trả khoản phí nào khi tải sách.

Đối với sách bạn tải lên bạn có thể đặt link tiếp thị liên kết trong nội dung giới thiệu sách đến các nơi bán sách giấy để lấy hoa hồng, đồng thời khuyến khích người khác nếu có điều kiện hãy mua sách giấy.

Trân trọng và Cảm ơn !

Nhập tiêu đề ebook ...


Đăng Ebook
Nhập ít nhất một link download
Đang đăng ebook của bạn ... Vui lòng chờ Đã đăng Ebook của bạn thành công Đăng ebook bị lỗi, vui lòng xem lại các ô yêu cầu