Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách (bản xưng tôi)
Nếu cô tin tưởng, lời nói “anh yêu em” là sự thật…Nếu cô tin tưởng, những tổn thương anh mang đến cho cô không phải là anh cố ý….Nếu cô tin tưởng, những nỗi đau mà anh không thể nói thành lời tựa như những tế bào độc bệnh lan truyền toàn thân….Thì liệu cô và anh có bỏ lỡ khoảng thời gian ba năm của cuộc đời???

Nếu cô tin tưởng, lời nói “anh yêu em” là sự thật…Nếu cô tin tưởng, những tổn thương anh mang đến cho cô không phải là anh cố ý….Nếu cô tin tưởng, những nỗi đau mà anh không thể nói thành lời tựa như những tế bào độc bệnh lan truyền toàn thân….Thì liệu cô và anh có bỏ lỡ khoảng thời gian ba năm của cuộc đời???
Scroll to Top