Hạnh phúc thực sự không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là hành trình chúng ta trải qua và cách chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống.

Next » Viết trích dẫn