Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chiếm 80% là rất bình thường, chỉ có 20% là thăng trầm. Nếu 20% thăng trầm đó có thể đi đến tốt đẹp thì nó có thể bù đắp được những chuyện không như ý muốn cho 80% còn lại, còn nếu làm không tốt thì tình cảm giữa hai người thật sự rất khó cứu vãn

Next » Viết trích dẫn

[HOT] +1000 sách + giáo trình + tài liệu Y KHOA miễn phí tại đây

[HOT] KEY OUTLINE VPN + Hướng Dẫn Sử Dụng : giúp đỡ quậu mùa Đứt Cáp