Hướng dẫn nông dân nuôi bò sữa

Cuốn sách “Hướng dẫn nông dân nuôi bò sữa” của tác giả Mai Văn Sánh biên soạn có kèm tranh dễ đọc, dễ hiểu sẽ giúp các nhà nông hiểu rõ hơn về chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác hiệu quả bò sữa.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ các đồng nghiệp công tác tại Viện Chăn nuôi và các bạn đang thực hiện dự án DelPHE 90 về “Tăng cường năng lực chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ”. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu đó.

Scroll to Top