Tác Giả: Ernest Thompson Seton

Chưa có ảnh tác giả ...
Viên đạn thứ hai - Erle Stanley Gardner