Tác Giả: Nicholas Carr

Chưa có ảnh tác giả ...
Trí Tuệ Giả Tạo Internet Đã Làm Gì Chúng Ta?

Trí Tuệ Giả Tạo Internet Đã Làm Gì Chúng Ta?

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Một 12, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Chuyển Đổi Lớn

Chuyển Đổi Lớn

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Một 12, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Liệu IT Đã Hết Thời

Liệu IT Đã Hết Thời

Ngôn Ngữ :

Tháng Mười Một 12, 2018 -

Tác giả :

Định dạng:

Thể loại:

Link download


Mua sách giấy để ủng hộ tác giả nhé !

Mua sách tại Newshop
Mua sách tại Fahasa
Mua sách tại Vinabook
Mua sách tại Sendo

Lồng Kính Tự Động Hóa Và Chúng Ta