Tác Giả: Richard David Precht

Chưa có ảnh tác giả ...
Cinque Terre
Tôi là ai? Nếu đúng là tôi - thì có mấy tôi?