Tác Giả: Rick Riordan

Chưa có ảnh tác giả ...
39 Manh Mối tập 1: Mê Cung Xương - Rick Riordan
Các Anh Hùng Trên Đỉnh Olympus tập 5: Máu đỉnh Olympus - Rick Riordan
Các Anh hùng trên đỉnh Olympus tập 4: Ngôi Nhà của Thần Hades - Rick Riordan
Các Anh hùng trên đỉnh Olympus 3: Dấu Hiệu Athena - Rick Riordan
Các Anh hùng trên đỉnh Olympus tập 2: Con trai thần Neptune - Rick Riordan
Các Anh hùng trên đỉnh Olympus tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích - Rick Riordan
Quyền trượng của thần SERAPIS - Rick Riordan
Con trai thần Sobek - Rick Riordan