Tác Giả: Warren Bennis

Chưa có ảnh tác giả ...
Học làm lãnh đạo
Trên bước đường trở thành nhà Lãnh đạo - Warren Bennis