• Câu đối tết 2022
Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Nguyễn Hữu Chỉnh người làng Ðông-hải, huyện Chân-phúc (Nghị-lộc), trấn Nghệ-an, sinh năm 1741/2, là một trong những nhân vật lịch sử lỗi lạc của Việt-Nam. Năm 16 tuổi, Chỉnh đỗ Hương-cống (Cử-nhân), 18 tuổi thi Tạo sĩ (tức Võ Tiến-sĩ) đỗ đến Tam trường (2). Chỉnh dung mạo tuấn tú lại có tài ứng đối. Ðồn rằng mới lên 9 tuổi đã ứng khẩu làm được bài thơ “Vịnh cái pháo”. Ngô Thì Chí kể Chỉnh làm môn hạ Quận Việp (Hoàng Ngũ Phúc), 16 năm mới được coi đội Thiện-tiểu, có kẻ trêu ghẹo hỏi: “Sao làm nhỏ quá thế ?” Chỉnh mượn ngay lời vua Chiêu-Liệt trả lời: “Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm”. Lại khi nghe tin Trịnh Bồng được phong làm Yến Ðô Vương, Chỉnh cười: “Yến Ðô là Ðố yên?”.

 

Chỉnh vốn người hào phóng, giao du khắp nước, trong nhà tân khách thường có đến vài mươi người, cùng uống rượu, ngâm thơ tỏ chí. Bài “Quách Lệnh Công Phú” của Chỉnh được nhiều người đương thời truyền tụng.

Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Bình luận đã bị đóng.


Lồng đèn tết


Phong
cảnh
thanh
cao
xuân
mãi
mãi
2022
Lồng đèn tết


Thần
tiên
vui
thú
cảnh
đời
đời.
2022