Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Cuốn sách “Cẩm nang chăn nuôi vịt” do Nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn bản sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức đầy đủ quan trong nhất về việc chọn giống vịt theo hướng trứng hay theo hướng thịt để từ đó đưa ra các phương pháp về mặt thức ăn, chăm sóc chế độ phù hợp để đạt năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Bình luận đã bị đóng.