Cẩm nang chăn nuôi vịt

Cuốn sách “Cẩm nang chăn nuôi vịt” do Nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn bản sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức đầy đủ quan trong nhất về việc chọn giống vịt theo hướng trứng hay theo hướng thịt để từ đó đưa ra các phương pháp về mặt thức ăn, chăm sóc chế độ phù hợp để đạt năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Scroll to Top