Mua sách này trên tiki.vn

Mình để link và có sẵn giá mua sách giấy ở đây, link sách tại tiki, nếu bạn có điều kiện có thể mua sách giấy để đọc.

Bỏ qua sách giấy - Nhấn vào đây để tới link Download

p/s: Đây là link tiếp thị liên kết, vì vậy ngoài việc ủng hộ tác giả bạn mua sách qua link này thì mình sẽ được 1 đến 7.04% hoa hồng.

Cuốn sách “Cẩm nang chăn nuôi Ngan – Ngỗng” do Nhà xuất bản Nông Nghiệp ấn bản sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức quan trọng trong việc chăn nuôi gia cầm: Ngan – Ngỗng một cách hiệu quả và cho năng xuất về trứng cũng như năng suất về thịt tùy theo từng mục đích chăn nuôi.

Bình luận đã bị đóng.