Giải thích ngữ pháp tiếng pháp

Cuốn sách “Giải thích ngữ pháp tiếng pháp – Intermediaire” do Lương Thị Mai- Trần Thị Yến biên dịch nhằm cung cấp cho các em học sinh một cách đầy đủ, rõ ràng về các chủ đề ngữ pháp của tiếng pháp.

Quyển sách ra đời từ sự tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của các thầy cô làm việc tại các trường đại học, các trường trung học, các viện ngôn ngữ, và được soạn thảo từ nhiều câu hỏi mà hàng ngày các sinh viên đặt cho nhau và cho giáo viên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top