Tải sách: Khởi Đầu Trí Tuệ

Cuốn sách “Khởi đầu trí tuệ – Smart Start” của tác giả Margaret Sassé là một trong những cuốn sách hay dành cho các bậc phụ huynh có những bài luyện tập cơ bản giúp cho con em mình phát triển trí tuệ tối đa trong những năm tháng đầu đời. Tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển, bé sẽ có những bài tập riêng, nhằm kích thích tiền đình hoặc thị lực v..v…

Sách được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, nhiều hình ảnh minh họa sinh động và hấp dẫn, chắc chắn cuốn sách sẽ giúp cho các phụ huynh, những người thường xuyên tiếp xúc nuôi dạy trẻ có được phương pháp giáo dục và rèn luyện cho trẻ tốt nhất.

Cuốn sách gồm các nội dung sau:

Scroll to Top