Long Hoa Mật Tạng – Nguồn gốc dân tộc Viêt, Hồn Thiêng dân tộc, Khí Thiêng sông núi

Nguyên văn bản đóng góp vào email tieudao.blogs@gmail.com

Kính chào Quý anh chị

Đối với dân tộc Việt Nam mà nói, không ai là không muốn biết sự thật về Quốc Tổ. Nhất là đất nước đang trong cơn khó khăn hiện nay. Quốc Tổ là dãy núi cao sừng sững chỗ tựa vững chắc của dân tộc Việt Nam. Vị Vua Anh Linh Tối Cao trên tất cả vua từ thời dựng nước đến bấy giờ. Muốn biết tiền thân Quốc Tổ là ai? Từ cõi Trời nào sanh xuống làm con của ai nơi chốn phàm trần? Lớn lên làm gì? Tu luyện ra làm sao? Tư cách, nhân cách, phẩm hạnh, tài năng, đức độ, hùng, bi, trí, dũng Quốc Tổ. Quốc Tổ làm cách nào hàng phục gom thâu trăm bộ tộc, mà không cần động đến gươm đao. Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Cũng như đánh với ba con chúa quỷ. Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang, Quá trình khai dựng lên nước Văn Lang theo đường lối phương châm nào? Vì sao? Quốc Tổ lấy VĂN làm đầu khai dựng lên đất nước. Mà không lấy LỄ làm đầu khai dựng lên đất nước? Vì Sao Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang đi đôi với nền Quốc Đạo. Vì đất nước vô đạo. Con người vô đạo, đất nước ấy không bao lâu trở thành đất nước quỷ. Những gì Quốc Tổ dặn dò đối với Bách Việt Văn Lang trước khi từ giả cõi trần về Trời. Cũng như sự trở lại sau 5000 năm cứu lấy con cháu Việt Nam giải trừ kiếp nạn… Một phần nhỏ những gì nói trên đều nằm trong Long Hoa Mật Tạng – Bộ Kinh hiếm quý Bảo Vật của dân tộc Việt Nam. Đưa dân tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. Gươm thiên trấn quốc, độc lập tự do, thái bình an lạc muôn năm. Mùa xuân mãi mãi nở trong lòng người, xuân giàu sang, xuân hạnh phúc trên khắp đất nước quê hương. Người dân Việt đã đến hồi “nhận Tổ quy Tông”, hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, văn hóa cội nguồn, truyền thống dân tộc.

Ta nên biết Cội Nguồn dân tộc

Là anh linh sức mạnh Việt Nam

Cây có gốc nở cành xanh ngọn

Nước có nguồn tràn ngập mênh mang

Ai ơi đừng bỏ Cha Ông

Công Thành danh toại vinh quang rạng ngời

QUỐC BẢO CHÂN KINH – LONG HOA MẬT TẠNG – Anh Linh Quốc Tổ Hùng Vương truyền lại

Tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảo giang Thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành

Video

7 thanh gươm trí huệ trấn quốc chuyển đổi căn cơ số mạng bản thân, gia đình, đất nước từ nghèo sang giàu, từ bệnh nặng sang nhẹ, … phước báu vô cùng.

1 – Long Hoa Luật Tạng Kinh

2 – Long Hoa Thiên Tạng Kinh

3 – Long Hoa Pháp Tạng Kinh

4 – Long Hoa Mật Tạng Kinh

5 – Sau Thời Hậu Đế Kinh

6 – Nhơn Luân Hiếu Nghĩa Kinh

7 – Long Hoa Triết học Đại Cương

Các tác phẩm khác như:

Rồng Tiên giới đức

Rồng Tiên lược truyện

Rông Tiên thi tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *