Nhập môn tiếng hàn cho người mới bắt đầu

Cuốn sách Nhập môn tiếng hàn cho người mới bắt đầu được biên soạn nhằm giúp các bạn mới học tiếng hàn có những khái niệm cơ bản về phiên âm, bảng chữ cái, nguyên tắc đọc các chữ tiếng hàn, cách cấu tạo câu trong tiếng hàn…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top