7 thói quen của người thành đạt - Stephen R. Covey
Em phải đến Harvard học Kinh tế - Lưu Vệ Hoa, Trương Hán Vũ
Khuyến học - Fukuzawa Yukichi
Đánh Cắp Ý Tưởng Steal These Ideas
Suy nghĩ và làm Giàu - Napoleon Hill
Ebook Thế Giới Phẳng - Thomas L.Friedman