Người Khăn Trắng

Sài Gòn vào những năm giữa thập niên 1960, trong làng sách báo rầm rộ xuất hiện hiện tượng truyện tranh ma, chủ yếu lúc đó là 2 truyện “Con quỷ truyền kiếp” (liên hoàn với các truyện Lão tướng số, Cuộc đời của bé Phước…) do Nguyễn Thọ vẽ đăng trên tờ Sân Khấu của kịch sĩ Lê Văn Vũ Bắc Tiến và truyện “Con quỷ một giò” trên tờ Thời Gian của nhà thơ Song Hồ qua nét vẽ Trường Tồn (nay có tên Chinh Phong).
Cả 2 truyện tranh trên đều do 2 ông An (tự Bạch Vân) & Bê xuất bản, tôi làm biên tập lẫn kỹ thuật. Và có số bán thuộc hàng “best seller”. Từ đó bắt đầu có chiều hướng ra sách chữ về truyện ma, những người viết ban đầu gồm có tôi (Nguyễn Việt), Hoàng Phương Hùng (Thượng Hồng), An Dạ Thủy, Vương Mộng Linh qua những “bút danh” Người Khăn Trắng, Khách Giang Hồ để sử dụng chung cho các tác phẩm ma kinh dị như đã nói, nên bút hiệu không của riêng ai.
Bây giờ anh TH muốn “độc quyền” bút danh” này vì cho rằng chính mình đã khai sinh ra tên “Người Khăn Trắng”, nhưng Vương Mộng Linh ở Mỹ vẫn ký Người Khăn Trắng bởi đây chỉ là bút hiệu chung, nên qua đây để nói về bút danh này cho rõ.