Vở tập viết tiếng hàn tập 1, 2

Cuốn sách “Tập viết tiếng Hàn Quốc” do tác giả Nguyễn Hoàng Thảo Ly biên soạn dành cho người mới bắt đầu là bước đầu giúp người học làm quen với chữ viết tiếng Hàn Quốc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top