Hay chuyện bóng bay và những cái dây thòng lọng.

Dựa trên oneshot kinh dị “Bóng bay treo cổ” của Ito Junji.

***
Tôi thấy chúng ở khắp mọi nơi.

Chúng bay lơ lửng trên không như những quả khinh khí cầu. Những trái bóng bay mang khuôn mặt giống con người y xì đúc.

Tôi đã thấy “quả bóng” của bạn bè tôi, ông bà tôi, bố mẹ tôi, thậm chí là, cả tôi nữa.

Chúng biết nói…

Mời các bạn đón đọc Bóng của tác giả Satoh Sai.