Chiều bên kia cái Biết – Osho

  • Chương 1. Không có điều gì khác để nói ngoại trừ điều này
  • Chương 2. Tại sao tôi đã tới?
  • Chương 3. Con đường nhiều, khách lữ hành ít
  • Chương 4. Đây là thời khủng hoảng
  • Chương 5. Sinh thành của con người mới
  • Chương 6. Cuộc sống đầy những bí ẩn

Chúng ta nói rằng tôn giáo là cổ kính và vĩnh hằng bởi vì chân lí là vĩnh viễn. Nhưng tôn giáo cũng mới, bởi vì bất kì khi nào chân lí được nhận ra, kinh nghiệm đó là mới, tươi tắn, trong trắng. Nếu một người tin rằng tôn giáo là cũ hay nếu người đó tin rằng tôn giáo là mới, thì người đó sẽ không bị bất nhất với chân lí. Nếu người đó nói rằng chân lí là vĩnh hằng và kiên định rằng nó không thể mới, bạn sẽ không thấy người đó là bất nhất. Người khác, mặt khác, có thể gìn giữ rằng chân lí bao giờ cũng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *